Innovativa

Vi utmanar för att utveckla

Sedan Byggstyrning grundades har vi jobbat för att driva branschen framåt. Idag är innovation och branschutveckling inskrivet i både vår affärsplan och vision.

Hur

Tack vare våran projektgenomförande metod har vi möjlighet att påverka valen som görs genom hela projektets livscykel. Det betyder att vi har möjlighet att alltid ha fastighetens bästa i åtanke, inte bara det bästa i ett skede. Detta har resulterat i att vi mycket tidigt kan forma ett projekt som möjliggör att kreativa, innovativa och bättre lösningar kan genomföras.

Status quo

Det går alltid att förbättra sig från förra projektet och vi jobbar ständigt med att ifrågasätta det vi gör. Hos oss finns inte uttrycket
”Så har vi alltid gjort”, det är en del av vår kultur att utmana gamla sanningar. Detta gäller såväl projektering, genomförande, förvaltning, byggteknik, miljöarbete, organisationer, upphandlingar och kontrakt. Inget är heligt för oss.

Exempel

Projekteringen görs mer integrerat mellan konsulter och vi ritar i mycket högre detaljeringsgrad. Allt för att kunna göra produktionen mer effektiv, mer hållbar och mer säker. Ju mer produktionsanpassat vi ritar – ju mer problem löser vi innan.

Vi bygger numera enbart efter BIM-modeller och har skrotat ritningar, detta för att kunna bygga med bättre kvalité, i tid och säkert.

Vi kontrollerar allt vi bygger med laserskanning, 360-foton och drönare. Detta för att upptäcka och förebygga problem. Detta har gjort att vi har kunnat öka prefabriceringsgraden på sådant som normalt görs på plats.

Upphandlingar görs mestadels mängdbaserade för att minska handpåläggningsfel och effektivisera regleringar.

Vi har gått långt längre i återbruksarbetet genom att återbruka gipsskivor, reglar, ventilationskanaler m.m. Här har vi visat på möjligheter snarare än hinder kring ljud, brand, tillgänglighet, CE-märkning, ekonomi, arbetsmiljö m.m.

Det finns många fler exempel, kontakta oss gärna. 

Hållbart arbetssätt

Utöver de tekniska bitarna som ligger till grund för våra projekt adderar vi ytterligare en dimension – vi bryr oss om hur vi jobbar, och de vi jobbar med. Vi är stolta över att vi får högsta poäng i kundnöjdhet i slutet av ett projekt, men det dagliga arbetet på väg dit som verkligen spelar roll. När vi lyckas bygga engagemang långt ner i kedjan och visar respekt för individen genom egen ansvar och insikt i projekteringen då ser vi också hur omtanken för varandra ökar – och genom det även omtanke och respekt för projektet.

 

BOLAGSFAKTA

Jobba hos eller med oss?

kontakta oss gärna för en spontanansökan eller anmäl intresse att vara delaktig i våra projekt som leverantör.

 

Kontakt

Postadress

Fysisk post undanbedes

Besöksadress

Vi befinner oss allt som oftast ute på olika projektkontor. Besök bestäms i samråd med aktuell medarbetare. Vårat huvudkontor finns på Markvardsgatan 5 i Stockholm.

Projektkontor

Stockholm:
Nattugglan
Innuti Söderhallarna, Medborgarplatsen (Södermalm)

SB47
Grev Turegatan 1 (Östermalm)

Uppsala:
Celsius
Dag Hammarsköljdsväg 36 (Science Park)

Hugin
Hamnesplanaden 5 (Centrum)